!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

och förtroendeuppdrag

 

Årsstämma hölls den 1 juni 2016 varefter styrelsebefattningar och funktioner beslutades vid konstituerande styrelsemöte.

Ordinarie ledamöter


Ordförande: Göran Sjödin

Vice ordförande: Jonas Forzelius

Vakant (Sekreterare/Info/web-ass: Fred Palu)

Kassör: Mats Liss

Ledamot: Christina Engström

Ledamot/IT: Johan Gabrielson

Vakant (Ledamot/IT-ass: Björn Alabrant)

Ledamot/Web: Anna Hoffman

Suppleanter


Tobias Gustafsson

Marc Brattström

Valberedning


Daniele Banchi (sammankallande) och Sara Björklund

Revisor


Jan Eklöf

Svante Ödman Suppleant

Garageplatsfördelning


Styrelsen

Gårdsgruppen


Vakant

av Fred Palu